Privacybeleid van  Werton Orthopedie Techniek B.V.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Werton Orthopedie Techniek BV (hierna, Werton) verwerkt van haar cliënten

Indien u klant wordt van Werton, of om een andere reden persoonsgegevens aan Werton verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Werton Orthopedie Techniek BV, Latensteinse Rondweg 4 – 09 4005 EH Tiel KvK 54116392
Werton is bereikbaar via: info@werton.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Werton en voor welk doel
2.1       In het kader van uw klantcontact/behandeling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, BSN
            b) adresgegevens, telefoonnummer
            c) verzekeringsgegevens
2.2       Werton verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
           a) Uw gegevens worden gebruikt voor contact over uw voorziening, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en het doorgeven van uw gegevens aan uw ziektekostenverzekeraar.

3. Bewaartermijnen
Werton verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw klantperiode tot maximaal vijf jaar na afloop van deze periode. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Werton passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Werton gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via info@werton.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Werton zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met info@werton.nl.

5.3     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Werton uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Werton.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@Werton.nl

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.